To generationer bag Otto Johansen

To generationer bag Otto Johansen

Otto Johansens herreekviperingsetablissement på Nygade i Slagelse er godt på vej mod de 100 år, som rundes i 2019.

Faktisk har der på stedet været samme slags forretning i 150 år. Ib Larsens overtog halvdelen af forretningen i 1979, og blev eneejer i 1984.

Men historien stopper ikke her.
I dag står to generationer bag Otto Johansen A/S, idet datteren Maybritt Snedker gennem mange år har været medejer.
Hensigten er at hun på et tidspunkt skal overtage firmaet, og allerede nu er hun en vigtig del af den travle hverdag. 

På billedet Ib Larsen og Maybritt Snedker. Foto: Evan

Ib og Maybritt